สูบน้ำมัน โคชิน (360บาท)

ใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 2 ก้อน (ถ่านไฟฉายไม่รวมในชุด)

รหัสสินค้า: Z-KOS004 หมวดหมู่: