สายพานยกของ TOYO (160-3,900บาท)

สลิง โพลีเอสเตอร์ 2 ชั้น เสริมแรงยก สีรหัสตามมาตรฐาน EN1492-2 ปัจจัยด้านความปลอดภัย (SF) 5:1

รหัสสินค้า: L-TOYO007 หมวดหมู่: