รอกวิ่ง ตราโตโย (2,500-3,750บาท)

รอกวิ่ง ใช้กับ I-BEAM มาตรฐานทุกรุ่นของไทย
* ความกว้างของรางที่ใช้ได้ 75-125 มิล.
* ความสูงของรางที่ใช้ได้ 125-250 มิล.
รับประกันคุณภาพการใช้งาน

รหัสสินค้า: L-TOYO003 หมวดหมู่: