มือหมุนน้ำมันจีน ตรา PRINCE (630-700บาท)

ใช้สูบน้ำมันท่ัวไป ใช้กับถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร

รหัสสินค้า: Z-NON003 หมวดหมู่: