ปากกาอัดไม้ ที บาร์ IRWIN (3,200-4,435บาท)

ปากกาอัดไม้ ที บาร์ รุ่น 136 (T-Bar Clamps 136 Series)

รหัสสินค้า: J-IRW013 หมวดหมู่: