ปากกาตัวเอฟ IRWIN Pro Clamps รุ่น M (1,500-2,000บาท)

ปากกาตัวเอฟ ปากลึก 120 มิลลิเมตร (Pro Clamp รุ่น M)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: J-IRW011 หมวดหมู่: