คีมล็อค VISE-GRIP (ปากแหลม) (480-590บาท)

ใช้จับชิ้นงานที่อยู่ในที่จำกัด มีที่ตัดลวดได้ถึงขนาด 1/4″

รหัสสินค้า: B-IRW005 หมวดหมู่: